Rabu, 20 Oktober 2010

Memperkenalkan Tembung B.Jawa (2)

5.Tembung Kriya
Yaiku tembung sing nerangake Tandan Gawe (B.Indo: Kata Kerja). Tembung iki podo karo tembung tanduk, (Trus ngapain ditulis coba? Hahahaha)

6.Tembung Rangkep
Yaiku tembung sing diwaca kaping pindo. Bisa wondone utowo tembunge.

Tembung Rangkep jenise ono telu, yaiku:
A.Tembung Dwi Lingga
Jenise Dwilingga ono telu:
-Dwilingga Padha Swara (Guru-Guru, Lunga-lunga)
-Dwilingga salin swara (Siswa-Siswi, Putra-Putri)
-Dwilingga Semu (Onde-Onde, Kura Kura)
*Semu: Kalo cuma satu kata, gak ada artinya.

B.DwiPurwa
Yaiku Tembung sing diwaca kaping pindo, wandane sing ngarep.
Contoh:
-Lelara             -Tetulung
-Lelayu            -Kekudung
-Sesorah          -Tetuku
-Sesajen          -Lelembhut

C.Dwiwasana
Tegese, sing diwaca kaping pindo,wandane mburi.

Contoh:
-Jelalat(+an)
-Cengingis(+an)
-Mbedhudhug(+an)
-Cekikik(+an)
Lsp...

Selesai sudah perkenalan tembung jawa,
Semoga kawan-kawan mudeng apa yang aku bicarakan,,


  *SELESAI*

Tidak ada komentar:

Posting Komentar